Hur går det till?

Grunden för en webbplats eller hemsida är att ha något att framföra. Om du har det så ordnar Lindholms Webbverkstad resten.

 

Vi börjar med att träffas och bestämma innehållet. Vissa kunder har både text och bilder, andra har ingendera. Vi ordnar både textförfattande och fotografering om så önskas. Även andra språk går att ordna. Sedan är frågan om uppdateringar. Vill du sköta det själv så löser vi det, vill du att vi sköter uppdaterandet löser vi även detta.

 

Sist men inte minst har vi användbarheten. Sidan ska kunna ses i olika webbläsare, på Windows och Mac-datorer, på surfplattor och i telefoner. Vi testar och kollar att allt innehåll är åtkomligt från alla sorts prylar.

© Lindholms Webbverkstad 2016

LinWeb logo